v 8

Blödning


Arrangör: Sundsvall


Fredag 26/2


Teams-se separat inbjudan


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1,2,4,5,6


Delmål enligt SOSFS 2015:8: c1,c2,c4,c5,c6


Utbildningsdag om blödning och koagulation.Basic science koagulation. Antikoagulantia. Pediatrisk blödning. Traumatisk blödning. Obstetrisk blödning.Traumatisk koagulopati. TEG/ROTEM som diagnostiska metoder.Schema


08.00-08.45

Basic science koagulation - Anders Själlander (S-vall)


08.45-09.00 Rast


09.00-09.45

Antikoagulantia - Anders Själlander (S-vall)


09.45-10.15 Rast


10.15-11.00

Traumatisk koagulopati - Jakob Stensballe (Danmark)


11.00-11.15 Rast


11.15-12.00

Pediatrisk blödning - Birgitta Romlin (DSBS Göteborg)


12.00-13.00 Lunch


13.00-13.45

Obstetrisk blödning - Ove Karlsson (Göteborg)


13.45-14.00 Rast


14.00-14.45

ROTEM - Fredrik Nyström (Thorax NUS)


14.45-15.00 Avslut

                                             

 "Närvarolista" mailas efter kurstillfället till Studierektor NUS för utfärdande av intyg.


Samtliga ST-läkare i regionen kommer bjudas in via separat Teamslänk.