v 46

Basic Science


Arrangör: Östersund


Fredag 13/11


Lokal på NUS: 5B Stora Hörsalen


Videokonferens Östersund: 1247456@vll.se


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1, 2, 6


Delmål enligt SOSFS 2015:8: c1, c2, c5, c68.00-9.00 

Förgasare och anestesisystem Niklas Larsson

9.00-9.10 

Rast

9.10—10.00          

O2 + CO2 väg genom kroppen                           

Inkl syredissociationskurvan.  Joakim Johansson

10-10.30          

Fika

10.30-11.00     

Hur kan man mäta CO?  Marcus Lindahl

11.00-11.05           

Rast

11.05-11.30    

Metoder för mätning av gas  Pär Lindblom

11.30-12.30     

Lunch

12.30-13.30    

Syrabas inkl SID Marcus Lindahl

13.30-14.30

Forts inkl fall/MCQ Marcus LindahlFyll i utvärdering

                                             

Anmälan görs lokalt till din Studierektor eller  annan utsedd person. "Närvarolista" mailas till Studierektor NUS för utfärdande av intyg