v 45


IVA-Respiration


Fredag 6/11

Lokal på NUS: By 5B Stora hörsalen

Videokonferens NUS: 1247456@vll.se


Delmål enligt SOSFS 2008:17 1, 2, 5, 6

Delmål enligt SOSFS 2015:8 c1, c2, c5, c6


08.00-08.45 Andningssvikt

Niklas Larsson, NUS


09.00-10.00 ARDS basic

Johan Petersson PMI NKS-Solna


10.30-11.30 COVID-19 en annorlunda form av ARDS?

Johan Petersson


12.00-13.00 Lunchföreläsning     

“COVID-19 på NKS-Solna”

Johan Petersson

 

13.00-13.45 NIV och Optiflow

Niklas Larsson, NUS


13.50–14.30 Respiratorinställningar

Niklas Larsson, NUS


14.35-15.15 Bukläge, Pulmovista

Matthias Schien, NUS


Vår gästföreläsare från PMI-Solna kommer pga COVID-läget att föreläsa via länk. Utöver ARDS och lungsvikt vid COVID-19 så kommer han dela med sig av hur patientflödet sett ut under våren och hur de hanterat det dramatiskt ökade intensivvårdsbehovet. Fyll i utvärderingen

Anmälan görs lokalt till din Studierektor eller  av denne annan utsedd person. "Närvarolista" mailas till Studierektor NUS för utfärdande av intyg