v 45


IVA-Respiration


Fredag 6/11

Lokal på NUS: By 5B Stora hörsalen

Videokonferens NUS: xxxxx


Delmål enligt SOSFS 2008:17

Delmål enligt SOSFS 2015:8


08.00-08.45 Andningssvikt

Niklas Larsson, NUS


09.00-10.00 ARDS och andningssvikt vid COVID-19

Johan Petersson, Jessica Kåhlin PMI NKS-Solna


10.30-11.30 ARDS och andningssvikt vid COVID-19

Johan Petersson, Jessica Kåhlin


12.00-13.00 Lunchföreläsning     

“COVID-19 på NKS-Solna”

Johan Petersson, Jessica Kåhlin

 

13.00-13.45 NIV och Optiflow

Niklas Larsson, NUS


13.50–14.30 Respiratorinställningar

Niklas Larsson, NUS


14.35-15.15 Bukläge, Pulmovista

Matthias Schien, NUS