v 42

IVA del II 


Fredag 16/10

Lokal på NUS: Sal A, 9trp

Videokonferens Sunderbyn: 1247456@vll.se


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1,2,4,6,7,9,16,17

Delmål enligt SOSFS 2015:8: a1, c1, c2, c4, c6, c7, c9


Kursbeskrivning: Utbildningsdag med intensivvårdstema. Föreläsningsbaserad utbildning inom områdena hjärtstopp inklusive kommunikation och ledarskap, sepsis med senaste guidlines inklusive evidensläget, översikt om intoxikationer och GIC-organisation samt dialysföreläsning inklusive genomgång av hur en dialysapparat fungerar.08.00-08.45 Sepsis

Ulf Jonsson, Sunderby sjukhus


09.00-09.45 Sepsis

Ulf Jonsson, Sunderby sjukhus


09.45-10.15 Fika


10.15-11.00 “Från Snape till Navalnyj”

Anna Myrnäs, GIC


11.15-12.00 “Från Snape till Navalnyj”

Anna Myrnäs, GIC


12.00-13.00 Lunch/ NUS-ST ULNA-möte inkl lunch


13.00-14.00 Vad gör narkosläkaren vid hjärtstopp och varför?

Henrik Lund, Sunderby sjukhus


14.15-15.15 Dialys på IVA

Katarina Lindgren, Sunderby sjukhus


Utvärdering


Anmälan görs lokalt till din Studierektor eller  annan utsedd person. "Närvarolista" mailas till Studierektor NUS för utfärdande av intyg