v 40


IVA del I


Lokal på NUS: Bergasalen

Videokonferens: 1247456@vll.se


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3,c1,c2,c4,c4,c5,c6,c9


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 6, 9


Kursbeskrivning:

Katedrala föreläsningar med temat basal intensivvård. Genomgång av begreppet MIG med kliniska exempel. Föreläsning om skillnader och svårigheter vid intubation av patient med svikt i vitala funktioner samt vad man ska tänka på vid transport av en intensivvårdskrävande patient.


Fredag 2/10 


08.00-10.00 Medicinsk juridik för intensivisten 

Ulrika Sanden, Lektor Juridiska Institutionen UmU Inställd

10.00-10.30 Fika-lokala arrangemang

10.30-11.10 MIG

Amanda Irgum, Specialistläkare An/Op/IVA NUS

11.15-12.00 Hjälp vad gör jag nu?

Amanda Irgum, Specialistläkare An/Op/IVA NUS

12.00-13.00 Lunch (NUS-ST ULNA-möte)

13.00-13.50 Intubation på IVA

Anders Brolin, Specialistläkare An/Op/IVA NUS

14.00-14.45 Intrahospitala transporter

Anders Brolin, Specialistläkare An/Op/IVA NUS

14.45-15.00 Frågestund, utvärderingUtvärdering

Anmälan görs lokalt till din Studierektor eller  annan utsedd person. "Närvarolista" mailas till Studierektor NUS för utfärdande av intygPå grund av att flera föreläsnignar innehöll case så är det endast MIG-föreläsningen som ni kommer kunna se i efterhand.


MIG