v 20

Neuroanestesi och neurointenisvvård

del II


Arrangör: Umeå 


Torsd-fred 20-21/5


Teams-se separat inbjudan


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12


Delmål enligt SOSFS 2015:8: b3,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c11,c12


Del II av en 4 dagar lång utbildning inom Neuroanestesi och Neurointensivvård. Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, anpassad anestesi vid intrakraniell tryckstegring samt principer för monitorering vid sådan. Akut omhändertagande och intensivvård av samtliga neurokirurgiska samt akuta neurologiska sjukdomstillstånd som vårdas på IVA. Deltagarna får även en bredare bild av kollegor inom neurointervention, farmakologi samt neurorehabilitering.


*Akut neurologi


Primärt omhändertagande av patient med status epileptikus, sedation och monitorering på IVA. Neurologens, neurointensivistens och neurofysiologens perspektiv. Separat föreläsning inom ämnes farmakologi gällande sederande läkemedel.


Myopatier som vi möter inom intensivvården och tillgängliga behandlingsmöjligheter.


*Subarachnoidalblödning (SAH)


Akut omhändertagande inklusive neurokirurgisk intervention ur anestesiologens och neurokirurgens perspektiv. Neurointensivvård av patient med SAH innan och efter åtgärd.

 

*Intrakraniella hematom (ICH)


Ur neurokirurgens och neurointensivistens perspektiv. Här beskrivs även indikationer och hantering av intrakraniella tryckmätare.


Schema


Se Teams