v 16

Neuroanestesi och neurointenisvvård

del I


Arrangör: Umeå 


Torsd-fred 22-23/4


Teams-se separat inbjudan


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12


Delmål enligt SOSFS 2015:8: b3,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c11,c12


Del I av en 4 dagar lång utbildning inom Neuroanestesi och Neurointensivvård. Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, anpassad anestesi vid intrakraniell tryckstegring samt principer för monitorering vid sådan. Akut omhändertagande och intensivvård av samtliga neurokirurgiska samt akuta neurologiska sjukdomstillstånd som vårdas på IVA. Deltagarna får även en bredare bild av kollegor inom neurointervention, farmakologi samt neurorehabilitering.


*Traumatiska skallskador


Primärt omhändertagande och anestesi, konsultation med neurokirurg och vad som avgör om patienten behöver neurokirurgisk intervention och eller neurointensivvård. Grunderna inom neurointensivvård enligt Lundamodellen och etiska ställningstagande. Uppföljningsdata och en bild av hur dessa patienter mår i efterförloppet avrundar ämnet.


*Akut ischemisk stroke


Från Neurologens perspektiv inklusive "rädda hjärnan" till INR-larmet som beskrivs ur neuroanestesiologens och neurointerventionistens perspektiv. Neurointensivvård av patient med malign mediainfarkt inklusive hemikraniektomi.

 

*Neurokirurgiska tumörer


En översikt över neurokirurgiska tumörer och dess kirurgiska behandling inklusive principerna och indikationerna för vakenkirurgi.


Schema


Se Teams