v 11

Brännskador/hypotermi


Arrangör: Umeå 


Fredag 19/3


Teams-se separat inbjudan


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1,2,4,5,6, 8, 10, 12


Delmål enligt SOSFS 2015:8: c1,c2,c4,c5,c6,c8,c10,c12


Utbildningsdag om brännskador och hypotermi. Innefattar brännskadors patofysiologi, initial bedömning och handläggning samt indikationer för kontakt med BRIVA. Vård efter BRIVA inkl sedering vid omläggningar. 

Hypotermi ffa med fokus på fysiologi, HLR-situation och uppvärmning.Schema


08.00-08.45

Titel kommer strax - Amar Karalija Spec.läkare Plastikkirurgi NUS


08.45-09.00 Rast


09.00-09.45

Titel kommer strax - Filip Fredén ÖL BRIVA UAS


09.45-10.15 Rast


10.15-11.00

Titel kommer strax - Filip Fredén ÖL BRIVA UAS


11.00-11.15 Rast


11.15-12.00

Titel kommer strax - Filip Fredén ÖL BRIVA UAS


12.00-13.00 Lunch

Hypotermi


13.45-14.00 Rast


14.00-14.45

Hypotermi


14.45-15.00 Avslut?