v 11

Brännskador/hypotermi


Arrangör: Umeå 


Fredag 19/3


Teams-se separat inbjudan


Delmål enligt SOSFS 2008:17: 1,2,4,5,6, 8, 10, 12


Delmål enligt SOSFS 2015:8: c1,c2,c4,c5,c6,c8,c10,c12


Utbildningsdag om brännskador och hypotermi. Innefattar brännskadors patofysiologi, initial bedömning och handläggning samt indikationer för kontakt med BRIVA. Vård efter BRIVA inkl sedering vid omläggningar. 

Hypotermi ffa med fokus på fysiologi, HLR-situation och uppvärmning.Schema


Se Teams