Februari 2020

27-28 februari Hjärta och smärta


Videokonferens, tel 1247456@vll.se


Lokal:

27/2 fm Salen (konferensrummet G21)27/2 em Stora hörsalen (By 5B, målpunkt P, 6trp)

28/2 fm Salen       28/2 em Stora hörsalen


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 

Smärta 27/2 c3, c5, c6, c8   Hjärta 28/2  c1, c2, c3, c4, c6

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 

Smärta 27/2 3,5, 8     Hjärta 28/2  1, 2, 3, 4, 6      


Kursbeskrivning:


27/2: Smärtdag med föreläsningar inom smärtfysiologi, ryggbedövningar inkl IDA, komplicerade smärtpatienter, omvårdnadsaspekter vid olika blockader samt paneldiskussion kring komplicerade smärtfall under handledning av smärtsköterska Anna Viklund NUS, smärtläkare Mustapha Hapta NUS samt Sonja Ljesevic-Nikoletic ÖL Periop. smärta.


28/2: Kardiologi för anestesiologen. En dag med föreläsningar om bl.a ICD och PM ur en anestesiologisk synvinkel, shuntfysiologi hos barn och avancerad hjärtsvikt.


Torsdag 27 februari


Obligatorisk förberedelse: Maila senast 20/2 in minst 2 komplicerade smärtfall/region till Studierektor NUS 


07.30-08.45 ULNA-möte (ST-NUS)

09.00-09.15 Fika 

09.15-10.00 IDA (MH)

10.00-10.45 Den komplicerade smärtpatienten (MH)

10.50-11.30 Smärtfysiologi (SL) 

11.30-12.15 Ryggbedövningar fokus på T-EDA (SL)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Omvårdnadsaspekter smärtpatienten inkl filterbyten samt uppföljning EDA (AV)

13.20-13.45 EDA + PCA-ordinationer (AV)

13.45-16.00 Casediskussioner inkl fika (AV, KL, MH)MH= Mustapha Hapta Överläkare MLA Smärtcentrum NUS

SL= Sonja Ljesevic-Nikoletic Överläkare Perioperativ smärta/Anestesi

AV= Anna Viklund Smärtsköterska NUS


Fredag 28 februari


08.00-09.00: Aspekter på extrakardiell kirurgi hos vuxna patienter med medfödda hjärtfel. (BJ)

09.30-10.15: Transvenös pacemaker på IVA/Op. (GW)

10.30-11.30: Avancerad hjärtsvikt. (KL)

11-30-12.30: Lunch

12.30-13.30: Shunt hos det nyfödda barnet. (JL)

13.45-14.45: Pacemaker/ICD. (MK)

 

MK=Milos Kesek ÖL Kardiologi/Klinisk Fysiologi, arytmienheten NUS

GW=Gernot Wagner ÖL Thoraxanestesi NUS

KL= Krister Lindmark ÖL Kardiologi NUS

JL=Johanna Lindqvist ÖL Neonatologi/Barnhjärtmottagning NUS

BJ= Bengt Johansson ÖL Kardiologi/GUCH-mottagning NUS


KURSUTVÄRDERING

Anmälan till temadagar 27-28 februari
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej