April 2020

23-24 april IVA del I och II


Pga pågående pandemi är detta utbildningstillfälle tyvärr inställt

Anmälan till temadagar 23-24 april
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej