September 2019

26-27 september: Obstetrikdagarna


Lokal: NUS, Föreläsningssal Betula

Videokonferens: Flerpartsmöte Snurran 1247456@vll.se


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c1, c2, c3, c4, c5, c7, c8, c12


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12


Kursbeskrivning: Anestesi och analgesi till den obstetriska patienten. Gemensamma utbildningsdagar tillsammans med ST-läkare inom Gyn/Obstetrik.


Obs, notera tidsglapp nedan för bensträckare, fika och lunch.


Torsdag 26 september


08:00-08.40 ULNA-möte för ST anestesi NUS (i ST-rummet)


08.45-09:30 HemostasrubbningarOve Karlsson


10.00-10.45 Obstetrisk blödningOve Karlsson


10.50-12.00 Preeklampsi, eklampsi inkl anestesi/IVA-aspektOve Karlsson och Gyn/Obstetriker NUS


13:00-13.45 Anestesi till obstetriska patienter vid icke-obstetriska ingrepp samt HLR - Anna-Carin Widén Sundsvall


13.50-14.30 Förlossningsepiduraler, spinaler och läkemedelLisa Lundström Östersund


15.00-15.45 Smärtlindring som obstetrikern/barnmorskan kan ge - Anna-Carin Wihlbäck


16.00-17.00 Paneldiskussion "Hur ökar vi samarbetet kring födande kvinnors smärtlindring" Gyn/Obstetriker, Narkosläkare och BarnmorskorFredag 27 september


08.00-08.45 Normala förlossningen/fosterövervakning - Anna-Carin Wihlbäck


09.00-09.45 Obstetrisk blödning ur obstetrikers synvinkel - Erika Timby


10.15-11.00 Preeklampsi, eklampsi ut obstetrikerns synvinkel - Erika Timby


11.10-12.00 Perifera nervskador - Lars-Johan Liedholm


13.00-13.45 Obstetriska patienter med komorbiditet - föreläsare annonseras vid utbildningsdagen


14.00-15.00 Falldiskussioner - Gyn/Obstetriker och narkosläkareGLÖM INTE UTVÄRDERINGEN! Klicka här.

Anmälan till temadagar 26-27 september
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej