November 2019

28-29 november Tema Barnanestesi


Programansvarig är Magnus Söderlind MLA Barnanestesi NUSBerörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c8,c11

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1,2,3,4,5,8,11


Kursbeskrivning:

Barnanestesidagar med gästföreläsare från ALB-NKS-Solna


Lokal: Betula (förutom workshop som hålls på KTC)

Videokonferens, tel 1247456@vll.se (Obs workshop 29/11 kräver närvaro, intyg för övriga moment kan ges om videolänkdeltagande)


Tordag 28/11


8.00-9.30 ULNA-möte (ST-läkare NUS) ST-rummet

9.30-10.00 Fika

10.00-12.00 Intoxikationer och pediatrisk smärtlindring

inkl frågestund (EO)

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Pediatriska blockader inkl bensträckare (HS)

15.00-15.15 Fika

15.15-17.00 Gasanestesi, neonatal anestesi, premedicinering och adjuncts till regional anestesi (PAL)Fredag 29/11


09.00-11.00 Workshop regional anestesi på barn (HS) Obs! lokal: KTC

11.00-11.15 Rast

11.15-12.00 Ventilation vid barnintensivvård (MS)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Peroperativ vätskebehandling barn (MS)


EO: Eva Olsson Barnsmärtenheten ALB

HS: Hannas Smeds Bitr ÖL Barnanestesi ALB

PAL: Prof. P-A Lönnqvist ÖL Barnanestesi ALB

MS: Magnus Söderlind ÖL, MLA Barnanestesi An/Op/Iva NUS


Glöm inte utvärderingen

Anmälan till temadagar 29-30 november, tema Barnanestesi
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej