Mars 2019

Thoraxanestesi 28-29 mars


Organiseras av Hjärtcentrum/Thoraxoperation


Skiffersalen Q-huset båda dagar 28-28 mars 2019


Videokonferens: 12447456@vll.se


Kursbeskrivning: Thoraxanestesi och thoraxkirurgi för blivande anestesiologer


Torsdag 28/3

9.00 Välkomna FN

9.10-10.00 Kardiovaskulär fysiologi och farmakologi GW

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Flöde inför hjärtkirurgi LoLa

11.00-12.00 Ischemisk hjärtsjukdom-Patofysiologi och Anestesi AP

12.00-13.00 Gemensam lunch i Café Kristallen (ingår)

13.00-13.45 Vad narkosläkare bör tänka på vid hjärtvitier IN

13.45-14.30 Vänsterkammarsvikt-Patofysiologi och Anestesi MSv

14.30 Kaffe

14.45-16.15 Höger kammare. Svikt, PHT och anestesistrategi FN

16.15-17.00 Arytmier-anestesi/IVA, temporär pacemaker D + M Kesek


Fredag 29/3


8.00-8.15 Summering av torsdagen MKu

8.15-9.15 Lungkirurgi inkl preop utredning och behandling av  pleurasjukdom MK

9.15-10.00 Anestesi och enlungeventilation vid lungsjukdom DW / MKu

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.15 Aorta: aneurysm, dissektion och ruptur MH

11.15-12.15 Hjärtstopp och akutöppning på THIVA KB

12.15-13.15 Gemensam lunch i Café Kristallen (ingår)

13.15-14.30 Mekanisk assist- för bot, brygga eller destination MSv + DJo

14.30 Summering, kursintyg. FN+ MSv + MKuGlöm inte utvärderingen!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQN0E--nmSspFcoRDMppfhuV49G0zxOxDEPP5UEUUNnzcig/viewform?usp=sf_link


Föreläsningar Thoraxdagarna

De föreläsningar som är rödmarkerade är "klickbara" och tar er till åhörarkopiorna. Håll utkik då fler är utlovade framöver.Anmälan till temadagar 28-29 mars
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej