Januari 2019

Föreläsningarna sker från Sundsvall.


Lokal på NUS: Konferensrum G21Inbjudan till Temadagar Anestesi


Sundsvall 24-25 Jan 2019


Ämne: Nutrition och Vätska/volym/elektrolyter


Plats: Anestesins Videokonferensrum / Aula Sundsvalls Sjukhus Video/Skype: 12290330@video.rvn.se (annan anslutning – kontakta kursledning) Se instruktioner för videorum.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c3, c4, c6

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 6


Boende: Hotell Baltic, Sjögatan 5 vid hamnen. Ange Region Västernorrland för rabatt.


Glöm inte UTVÄRDERINGEN.


Tid Föreläsningar Föreläsare


Torsdag 24:e Januari


10.00 – 10.30 Registrering och fika


10.30 – 11.30 Nutritionsbehandling – varför bry sig? Joel Olsson


11.30 – 12.30 Volymsubstitution historia till hot topic Robert Hahn Akut/kronisk. Val av lösningar. Kinetik?


12.30 – 13.30 Lunch


13.30 – 14.30 Volymsubstitution - historia till hot topic Robert Hahn


14.30 – 15.00 Fika


15.00 – 17.00 Bedömning av Preload och Preoperativ volymsoptimering. Mätmetoder och tekniker Per Werner Möller


19.00 Kursmiddag på Restaurang Augustas på Hotel Baltic, Sjögatan 5.


Fredag 25:e Januari


08.00 – 09.30 Nutrition till kritiskt sjuka Sten Borgström Tarmmotilitetsstörning


09.30 – 10.00 Fika


10.00 – 11.00 Enteral / Oral nutrition Dietist


11.00 – 12.00 Kirurgisk nutritionsaccess Yucel

Anmälan till temadagar 24-25 januari
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej