Februari 2018 - smärta

Smärtlindring, 22-23 februari 2018


Något att lyssna på i väntan på temadagarna?

The Story of Pain


Förberedelse: Läs igenom de vetenskapliga artiklarna för journal club.


Kursbeskrivning: Föreläsningar om smärtskattning, smärtanalys, dokumentation, multidisciplinärt smärtbehandling, farmakologi, problematik med beroende och drogmissbruk i samband med operation, palliativ smärtlindring, patienter med långvarig smärta på operationsavdelningen, psykologi vid långvariga smärttillstånd, smärtfysiologi, behandling av cancersmärta, akut postoperativ smärta. Journal club med granskning av vetenskapliga artiklar rörande smärta.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 a5, b3, b5, c3, c8


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 3, 8


Glöm inte utvärderingen!

 

22  februari 2018 (Skiffersalen) Videokonferens: 1247456@vll.se

 

 

09:00 – 10:00 Smärtfysiologi (Johan Thunberg)


10:00 – 10:30 FIKA

 

10:30 – 11:15 Multidisciplinär hantering av smärtpatienter (Anna Saric, smärtrehab)

 

11:30 – 12:30 Farmakologi av smärtmediciner (Jörn Schneede, Läkemedelscentrum)

 

12:30 – 13:30 LUNCH

 

13:30 – 14:15 Beroende och drogmissbruk i samband med operation och behov av smärtlindring (Olof Blix, LARO)

 

14:20 – 15:00 Beroende och missbruk - fortsättning (Olof Blix, LARO)

 

15:00

 

JOURNAL CLUB INSTÄLLT PGA AKUT SJUKDOM
Journal club - Magnus Hultin 

 

 

23 februari  (Skiffersalen) Videokonferens: 1247456@vll.se

 

08:10 – 09:00 Smärtskattning, smärtanalys, dokumentation (Anna Unneby)

 

09:00 – 09:15 FIKA

 

09:15 – 10:00 Smärtpatient på operation (Mustapha Habta)

 

10:15 – 11:00 Avancerad smärtbehandling (Mustapha Habta)

 

11:00 – 11:45 Psykologiska aspekter av smärta (psykolog Magnus Olsson, barnkliniken)

 

11:45 – 13:15 LUNCH


13:15 – 14:00 Cancersmärta, behandlingsalternativ, speciella smärtbehandlingsmetoder (Tanja)

 

14:15 – 15:00 Akut postoperativ smärta, patientfall, diskussion (Schäfer)


15:00-15:05 Utvärdering.

 Henrik Ångströms föreläsning i Palliativ smärtlindring får tyvärr utgå pga sjukdom. Vi hoppas att kunna ta den vid en kommande temadag.


Anmälan till temadagar 22-23 februari
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej