Arkiv Mars 2018 - donation

Donation och transplantation 15-16 mars 2018


Lokal: Major Groove, NUS


Videokonferens: 1247456@vll.se


Kursbeskrivning: Föreläsningar och diskussioner om organtransplantationer och donationsprocessen av transplantationskoordinatorer, kirurger, donationsansvariga intensivvårdläkare mfl. Hornhinne- och vävnadsdonation. Samtycke. Närståendes perspektiv. Regelverk. Donation efter cirkulatorisk död.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 6


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c6 c13


Program: Se pdf nedan.


Nedladdningsbara dokument:


Introduktion samtycke, avslut

Donation & religion

Lathund donation

DAL DAS norra regionen

Ulrika Skogsberg: Organdonation

Petra Vestlund: KoordineringGlöm inte UTVÄRDERINGEN!Anmälan till temadagar 15-16 mars
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej