April 2018 - Brännskador

Temadag Brännskador 26 april


Observera att vi bara utfärdar kursintyg till ST i anestesi och intensivvård. De övriga specialiteternas delmål har vi inte kännedom om. Om man som extern ST vill ha intyg måste man ta upp det med sin studierektor.


Kursbeskrivning: Temadag brännskador. Akut omhändertagande vid brännskada. Brännskadevårdens historik. Patofysiologi och behandling specifikt för brännskador. Nationell katastrofplan för brännskador.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c6, c8


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 6, 8



Lokal: NUS, Betula-föreläsningssal

Videokonferens: Flerpartsmöte Snurran 1247456@vll.se

Föreläsare: Folke Sjöberg, Professor, M.D.,

Director

The Burn Center, Linköping University Hospital, and

Department of Clinical and Experimental Medicine


09:30-10:00 Välkomstfika


10:00-10:45 Föreläsning 1

11:00-12:00 Föreläsning 2


12:00-13:00 Lunch


13:00-13:45 Föreläsning 3

14:00-14:45 Föreläsning 4

14:45-15:15 Fika

15:15-16:00 Föreläsning 5


FÖRELÄSNING FÖR NEDLADDNING


UTVÄRDERING

Fredag 27 april


Konferensrummet, West wing, vån 4 trapphus A


13:00-15:00 Palliativ smärtlindring - Henrik Ångström


PALLIATIV SMÄRTLINDRING

PROGNOS



UTVÄRDERING

Anmälan till temadagar 26-27 april
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej