SNURRAN

DATUM FÖR ST-TEMADAGAR


Detaljscheman, föreläsningsmaterial och utvärdering erhålles via Teams Snurran-grupp.


HÖSTEN 2021 


Nov 19/11 (Sundsvall) : Anestesi vid komplicerande sjukdomar o syndrom 

Dec 17/12 (NUS/Skeå): Postoperativ vård och komplikationer, SPOR


KOMMANDE TEMAN - preliminära datum och teman


Våren 2022 


18 februari: Cirkulation och hemodynamik på IVA (Sunderbyn)

24-25 mars: Luftväg

12-13 maj: Prehospitalt tema


TIDIGARE TEMAN


2021


Feb: Blödning

Mars: Brännskador

April: Neurotema (bl.a TBI, Stroke) 

Maj: Neurotema (bl.a Akut Neurologi, SAH, ICH)

Sept: Dialys del II, Intoxikationer del II

Okt: Etik, donation och avbrytande av intensivvård


2020


Feb: Hjärta och smärta

Okt: IVA del I (intubation, intrahosp transporter)

Nov: Sepsis.

Dec: Respiration.

Dec: Basic science.


2019


Jan: Vätska och nutrition

Mars: Thorax

Maj: Presentationsteknik och pedagogik

Sept: Obstetrik

Nov: Barnanestesi

Dec: Kliniska färdigheter (hjärt-/lungultraljud, blockader mm)


Inspelade föreläsningar (från mars-20)


Missade du tidigare utbildningsdagar eller vill du bara höra en föreläsare igen. Knappen nedan tar dig till Region Västerbottens utbildningportal, skapa en användare och gå till kurser/ST-läkare/

ST-utbildning Anestesi och Intensivvård Norra regionen

Ämnen (ordning och innehåll kan ändras)•Obstetrisk anestesi

•Barnanestesi inkl regional anestesi barn

•Regional anestesi vuxna inkl workshop ultraljudsledda blockader

•Introduktion till POCUS fokusområde TTE

•Smärta

•Kardiologi för anestesiologen

•Basic Science

•IVA-dagar (2 utbildningstillfällen)

•Neuroanestesi & neurointensivvård (2 utbildningstillfällen)

•Prehospital anestesi och Trauma

•Anestesi (2 utbildningstillfällen)

•Öronanestesi & svår luftväg

•Sepsis & hemodynamik

•Brännskador och vätsketerapi

•Donation & transplantation (ingår delvis i IVA-tema)

•Dialys & kärlaccess (ingår delvis i IVA-tema)

•Cirkulation och hemodynamik (ingår i IVA-tema)

•Etik, lagar & föreskrifter (ingår delvis i IVA-tema)

•Blödning, koagulation & hematologi (ingår delvis i anestesi-tema)