SNURRAN

Datum för ST-temadagar


Hösten 2020


OBS nytt upplägg!

Videokonferensmöten som arrangeras i samarbete Norra regionen.


Videosamtal med NUS tel: 1247456@vll.se


V40 NUS 2/10: Intensivvård del I + medicinsk juridik 

V42 Sunderbyn 16/10: Intensivvård del II

V45 NUS 6/11: Respiration

V46 Östersund 13/11: Basic science

V51 NUS 17-18/12: InställdVåren 2021


V 8 Sundsvall 26/2: Blödning

V 11 NUS 19/3: Brännskador, hypotermi, drunkning

April NUS: Neurointensivvård 22-23/4

Maj NUS: Neuroanestesi 20-21/5


Inspelade föreläsningar (från mars-20)


Missade du tidigare utbildningsdagar eller vill du bara höra en föreläsare igen. Knappen nedan tar dig till Region Västerbottens utbildningportal, skapa en användare och gå till kurser/ST-läkare/

ST-utbildning Anestesi och Intensivvård Norra regionen

Ämnen (ordning och innehåll kan ändras)•Obstetrisk anestesi

•Barnanestesi inkl regional anestesi barn

•Regional anestesi vuxna inkl workshop ultraljudsledda blockader

•Introduktion till POCUS fokusområde TTE

•Smärta

•Kardiologi för anestesiologen

•Basic Science

•IVA-dagar (2 utbildningstillfällen)

•Neuroanestesi & neurointensivvård (2 utbildningstillfällen)

•Prehospital anestesi och Trauma

•Anestesi (2 utbildningstillfällen)

•Öronanestesi & svår luftväg

•Sepsis & hemodynamik

•Brännskador och vätsketerapi

•Donation & transplantation (ingår delvis i IVA-tema)

•Dialys & kärlaccess (ingår delvis i IVA-tema)

•Cirkulation och hemodynamik (ingår i IVA-tema)

•Etik, lagar & föreskrifter (ingår delvis i IVA-tema)

•Blödning, koagulation & hematologi (ingår delvis i anestesi-tema)