SNURRAN

Datum för ST-temadagar


Scheman, utvärderingar och föreläsningsmaterial publiceras via TeamsVåren 2021


Feb (Sundsvall) 26/2: Blödning

Mars (NUS) 19/3: Brännskador

April (NUS) 22-23/4: Neurotema (bl.a TBI, Stroke) 

Maj (NUS) 20-21/5: Neurotema (bl.a Akut Neurologi, SAH, ICH)


Hösten 2021 preliminärt


Sept (Östersund) 17/9: Dialys del II, Intoxikationer del II

Okt (Alla) 14-15/10: Donation/brytpunktsamtal/avbrytande IVA-vård, internat i Sundsvall

Nov (Sundsvall): Anestesi vid komplicerande sjukdomar o syndrom 

Dec (NUS/Skeå): Postoperativ vård och komplikationer/register Inspelade föreläsningar (från mars-20)


Missade du tidigare utbildningsdagar eller vill du bara höra en föreläsare igen. Knappen nedan tar dig till Region Västerbottens utbildningportal, skapa en användare och gå till kurser/ST-läkare/

ST-utbildning Anestesi och Intensivvård Norra regionen

Ämnen (ordning och innehåll kan ändras)•Obstetrisk anestesi

•Barnanestesi inkl regional anestesi barn

•Regional anestesi vuxna inkl workshop ultraljudsledda blockader

•Introduktion till POCUS fokusområde TTE

•Smärta

•Kardiologi för anestesiologen

•Basic Science

•IVA-dagar (2 utbildningstillfällen)

•Neuroanestesi & neurointensivvård (2 utbildningstillfällen)

•Prehospital anestesi och Trauma

•Anestesi (2 utbildningstillfällen)

•Öronanestesi & svår luftväg

•Sepsis & hemodynamik

•Brännskador och vätsketerapi

•Donation & transplantation (ingår delvis i IVA-tema)

•Dialys & kärlaccess (ingår delvis i IVA-tema)

•Cirkulation och hemodynamik (ingår i IVA-tema)

•Etik, lagar & föreskrifter (ingår delvis i IVA-tema)

•Blödning, koagulation & hematologi (ingår delvis i anestesi-tema)