Prehospitalt

Arbete pågår med att renovera tranportblocket. Vi siktar på att få riktlinjerna för det klart under 2018.