Op 2

Operationsavdelning 2 NUS

Operationsavdelning 2 servar mer än 10 olika kliniker med anestesier och sederingar. De största är neurokirurgen, öron-näsa-hals/käkkirurgen, förlossningen och barnkliniken. Här kan vi erbjuda specialanestesiplacering i neuroanestesi. Då vi handlägger många barnanestesier finns möjlighet att få volym på sådana anestesier. Inom ÖNH-anestesin finns svåra luftvägar och jet-ventilation. På Op 2 görs alla kejsarsnitt och vi servar förlossningen med bedövningar. Centrala venaccesser som tunnelerade CVK:er och venportar läggs på Op 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbeskrivning barnanestesiplacering NUS

 

Berörda delmål enligt målbeskrivningen SOFS 2015:8: a2, a3, b1, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9, c11, c12, c13

 

Ungefärlig tidsåtgång för att uppfylla målen: 8 veckor

 

Genomförande: Schemaläggning på ”barn-rad” med klinisk tjänstgöring på operation 2. Under handledning av barnansvarig specialist handlägga anestesier av barn. Ej tillräckligt för att uppfylla kraven för specialanestesi.

 

Kunskapsmål

 

Beskrivning av den kliniska tjänstgöringen: Preoperativ bedömning och genomförande av anestesier till barn. Vanliga ingrepp på operation 2 är retentio testis, phimosis, ljumskbråck, ÖNH-ingrepp och plastikkirurgiska operationer. Anestesier vid terapeutiska procedurer som lumbalpunktioner, benmärgsaspirationer, strålning med mera. Anestesier vid radiologiska undersökningar. Särskild fokus bör läggas på att ST-läkaren får medverka vid anestesier av barn < 1 år och < 10 kg.

 

Praktiska moment som ST-läkaren bör genomföra

 • Sedationer
 • Venös infart
 • Maskventilation
 • Larynxmask
 • Intubation
 • Ordination av läkemedel och vätska.
 • Ileoinguinalblockad
 • Sakralblockad
 • Penisblockad

 

Efter genomförd ST ska man behärska:

 • Periooperativt omhändertagande av barn > 1 år och > 10 kg, ASA I-II.
 • Basal intensivvård av barn > 3 år
 • Akut omhändertagande av kritiskt sjuka barn, inklusive nyfödda.
 • Normal luftvägshantering.
 • Perifer kärlaccess inklusive intraosseös nål hos barn i alla åldrar.
 • Dosering och tillförsel av akutläkemedel.
 • Vätske- och elektrolytbehandling.
 • Identifiering av svikt i vitala parametrar i olika åldrar.
 • Normalvärden för vitala parametrar i olika åldrar.
 • Skillnader mellan barn och vuxna rörande anatomi, fysiologi och farmakologi.
 • Bedömning av vanliga laboratorieprover hos barn.
 • Kommunikation med barn, föräldrar och personal.
 • Premedicinering av barn
 • Fasteregeler
 • Anestesiutrustning speciell för barn
 • Lumbal epiduralanestesi till patienter över 25 kg
 • Temperaturkontroll
 • Behandling av akut smärta hos barn
 • Diagnostik och behandling av vanliga postoperativa problem (PONV, delirium, stridor, hypotermi)
 • Postoperativ övervakning av barn, inklusive barn med ökad apnérisk.

Neuroanestesi

 

Välkommen till neuroanestesin

 

ST-litteratur

 

Patterns in neurosurgical adverse events and proposed strategies for reduction

 

Principles of neuroanesthesia in aneurysmal subarachnoid hemorrhage:

the Helsinki experience

 

Socialstyrelsen: Hjärnblödning under behandling med perorala antikoagulantia

 

Svenska sällskapet för trombos och hemostas

 

Guidelines for the Management of Aneurysmal

Subarachnoid Hemorrhage

 

Guidelines for the Management of Spontaneous

Intracerebral Hemorrhage

 

Blood Vessels of the Brain

 

Brain herniation

 

Anaesthesia in the prone position

 

Cardiac Emergencies in Neurosurgical Patients

 

Cerebral physiology

 

Dexmedetomidine as an anesthetic adjuvant for intracranial procedures

 

Anaesthesia for endoscopic neurosurgical procedures

 

European Stroke Organisation (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage

 

Neuroanesthesiology Fellowship Training

 

What stops us from following sedation recommendations in intensive care units?

 

Förkortningar och normalvärden

 

Frågor Cerebral fysiologi

 

The Lund Concept for the Treatment of Patients With Severe Traumatic Brain Injury

 

The effect of red blood cell transfusion on cerebral oxygenation and metabolism after severe traumatic brain injury

 

MEDSITTNINGSPROTOKOLL för bedömning av kliniskt arbete under tjänstgöring i neuroanestesi

 

Anesthesia for transspheniodal pituitary surgery

 

Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom

 

Differing Effects when Using Phenylephrine and Norepinephrine To Augment Cerebral Blood Flow after Traumatic Brain Injury in the Immature Brain

 

Anaesthetic-Related Neuroprotection

 

Anesthesia for intracranial surgery in infants and children.

 

The Effect of Prone Positioning on Intraocular Pressure in Anesthetized Patients

 

Linköpings kompendium i neurokirurgi

 

Lober och delar

 

Neurologic intensive care resource use after brain tumor surgery

 

SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY MANAGEMENT AND CLINICAL OUTCOME USING THE LUND CONCEPT

 

Critical Care Management of Patients Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

 

Neurogenic pulmonary edema

 

The role of catecholamines in the pathogenesis of neurogenic pulmonary edema associated with subarachnoid hemorrhage

 

The Role of Neuromuscular Blockade in Patients with Traumatic Brain Injury

 

Neuroanesthesia for the Pregnant Woman

 

No-glucose strategy influences posterior cranial fossa tumors’ postoperative course: introducing the Glycemic Stress Index

 

SURGICAL MANAGEMENT OF IDIOPATHIC NORMAL-PRESSURE HYDROCEPHALUS

 

Paediatric neuroanaesthesia

 

The postoperative management of pain from intracranial surgery in pediatric neurosurgical patients

 

Anaesthetic considerations for posterior fossa surgery

 

Risks and Benefits of Patient Positioning During Neurosurgical Care

 

Effects of Neck Position and Head Elevation on Intracranial Pressure in Anaesthetized Neurosurgical Patients

 

Postcraniotomy headache

 

Neurologic intensive care resource use after brain tumor surgery

 

Preoperative Assessment of Adult Patients for Intracranial Surgery

 

Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen

 

Preoperative Evaluation - Neurosurgery

 

Revised Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score as a predictor of neurosurgery intensive care unit readmission

 

A review of scalp blockade for cranial surgery

 

‘‘Scalp Block’’ During Craniotomy: A Classic Technique Revisited

 

What is the Pressure in Chronic Subdural Hematomas?

 

Comparison of Dexmedetomidine Versus Midazolam-Fentanyl Combination for Monitored Anesthesia Care During Burr-Hole Surgery for Chronic Subdural Hematoma

 

Traumatic brain injury: an evidence-based review of management

 

Acute Traumatic Coagulopathy in Severe Injury

 

Anesthetic Influence on Occurrence and Treatment of the Trigemino-Cardiac Reflex

 

Awakening management after neurosurgery for intracranial tumours

 

Traumatic Brain Injuries: Effects of damage to different lobes of the brain

 

Update on anesthesia for craniotomy

 

Role of Vasopressor Administration in Patients with Acute Neurologic Injury

 

Vasopressor Use and Effect on Blood Pressure After Severe Adult Traumatic Brain Injury

 

Avoidance and management of perioperative complications of endoscopic third ventriculostomy

 

Vagal Nerve Stimulation: Overview and Implications for Anesthesiologist