Jourintro

Under de första 26 veckorna sker jourinskolning. Målet med inskolningen är att uppnå jourkompetens på operationsavdelningarna. Första placeringen är som ”SövUL” på en operationsavdelning tillsammans med en narkossköterska. Placeringen som SövUL är vanligen åtta veckor. Under den här tiden ska du lära dig det basala arbetet på sal, fysiologin vid sövning samt luftvägshantering. Inlärning av spinalbedövningar, blockader med mera, sker senare. Efter de första fyra veckorna ska ST-läkaren göra en första ”uppsövning”, helst med sin handledare. De sista fyra veckorna sker arbetet på sal mer självständigt, ofta med narkossköterskan till hands utanför operationssalen. Ta tillvara på tiden med narkossköterskan. Var ödmjuk och lär av dem.

 

Sista veckan som SövUL görs en andra ”uppsövning”, helst med din handledare. Det är för att kontrollera att du har de basala kunskaperna för att gå vidare till andra placeringar.

 

Resten av jourinskolningen sker genom kortare placeringar på de olika operationsavdelningarna. Studierektor tillhandahåller måldokument inför de placeringarna, med specifikation av vad man ska tillgodogöra sig inför jourtjänstgöring.

 

Innan man börjar som anestesijour går man inskolningsjourer under två vardagar. Planera själv in dem i samråd med ordinarie anestesijour. Dessa två dagar har man arbetstid 12:30 till 20:30, vilket schemaansvariga hjälper till att justera i TimeCare. Måndag till torsdag börjar anestesijouren kl 15:00, fredagar kl 14:00. Tiden innan anestesijouren börjar kan användas till inläsning. Under den första jouren följer man med anestesijouren. Senast under den andra jouren, bör man bära joursökaren och primärt vara den som handlägger fallen, med anestesijouren i sällskap. Efter dessa två inskolningsjourer bör man vara redo för att gå primärjour anestesi.