Snurran

Snurran kallas de temadagar som hålls för ST-läkare i anestesi och intensivvård från norra regionen. Det är två dagar i taget, fyra gånger per termin. Det finns 20 olika teman, så varje tema återkommer med ca 2,5 års mellanrum, därav namnet Snurran. Fysiskt deltagande uppmuntras för att ge större möjlighet till diskussioner och kontaktskapande. Vanligen finns även möjlighet att delta via videokonferens, tel 1247456@vll.se

Det är viktigt att deltagarna fyller i utvärderingen för att förbättra framtida temadagar.

Datum för ST-temadagar våren 2018

 

25-26 januari

22-23 februari

15-16 mars

26-27 april

Ämnen (kan ändras)

•Prehospital anestesi

•Respiration & ventilation

•Öronanestesi & svår luftväg

•Neuroanestesi & neurointensivvård

•Sepsis & hemodynamik

•Regional anestesi & ultraljudsledda blockader

•Lagar & föreskrifter

•Blödning, koagulation & hematologi

•Medicinsk teknik

•Obstetrisk anestesi

•Smärta

•Donation & transplantation

•Trauma

•Anestesi

•IVA

•Dialys & kärlaccess

•Anestesiologisk farmakologi

•Anestesiologisk fysiologi

•Barnanestesi

•Cirkulation och hemodynamik