December 2017
Anmälan till temadagar 14-15 december
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej
 
 

Torsdag 14 december

Lokal: Konferensrum, West Wing, plan 4

Videokonferens, tel 1247456@vll.se

Hypotermi, drunkning & medicinsk teknik

14-15 december

08:00-09:00 ULNA-möte, ST-läkare NUS (ST-rummet)

09:15-10:00 Drunkning. Helge Brännström

10:00-10:30 FIKA

10:30-12:00 Hypotermi. Helge Brännström

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:45 Förfrysningsskador. Helge Brännström

14:00-15:00 Röntgen. Christoffer Granberg, sjukhusfysiker

15:15-16:00 (Ännu ej klart)

Fredag 15 december

Lokal: Konferensrum, West Wing, plan 4

08:00-08:45 Dräger ventilator, A Kohkoinen (osäkert om videokonferens)

09:00-09:30 Hamilton-ventilator, (osäkert om videokonferens)

09:30-10:00 FIKA

10:00-11:00 EEG & BIS. Hamid Fakher, neurofysiologen

11:15-12:00 Infektionsdiagnostik. Alicia Edin

12:00-13:15 LUNCH & luftvägsforum NUS

13:15-14:15 NIV, Optiflow, IVA-ventilator. Niklas Larsson