Regional ST-utbildning hösten 2011

29-30 september Basic Science 
1 oktober ITA-skrivning
27-28 oktober Förgiftningar och akuta internmedicinska tillstånd
24-25 november Njure, dialys och kärlaccess
15-16 december Obstretik