Regional ST-utbildning hösten 2012

Lokal: Administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z (om inte annat anges)
   
27-28 september Basic Science 
 
29 september  ITA-skrivning
 
25-26 oktober Thoraxanestesi och intensivvård  
Sista anmälningsdag måndag 22/10
 
Inställt p.g.a. sjukdom
29-30 november
Donation/Transplantation
Sista anmälningsdag måndag 26/11
 
13-14 december Perioperativ medicin II  
Sista anmälningsdag måndag 10/12