Hemsida för regional ST-utbildning
i Norra Regionen

Vi tillhör den Norra regionen som är den nordligaste av Sveriges sex olika sjukvårdsregioner. Denna region har det minsta befolkningsunderlaget med knappt 900.000 innevånare, men är den till ytan största regionen. Inom Norra regionen finns fyra län och fyra landsting med sammanlagt 12 sjukhus varav 1 universitetssjukhus, 3 länssjukhus och 8 länsdelssjukhus av varierande storlek. Akutkirurgi bedrivs vid 10 av regionens sjukhus.
 
För att säkerställa utfärdande av kursintyg ber vi att anmälan sker senast två veckor i förväg. Ange om du gör ST enligt 2008 eller 2015 års målbeskrivning.
       
ST-utbildning hösten 2017      

28-29 sep

26-27 okt

23-24 nov

14-15 dec

   
           

Övergripande planering för ST-utbildning i Norra Regionen
Tanken är att den löper på 2,5 år och sedan upprepas, se nedan.

2015 2016
Regional anestesi
Donation och transplantation
Medicinsk teknik
-
Trauma
Smärta
Obstetrik
Tema anestesi
IVA
Dialys och kärlaccess
Perioperativ medicin I
Anestesiologisk fysiologi, inför OLA
Prehospital medicin
Trauma
Barnanestesi
Respiration och ventilatorbehandling
Öronanestesi och den svåra luftvägen
Hemodynamiskt ultraljud
2017  
Neuroanestesi
Perioperativ medicin II
Anestesiologisk farmakologi inför OLA
Regionalanestesi
Trauma