Anestesi- och ivaplacering för ST-läkare inom anestesi och intensivvård i Norra Regionen
  Vi erbjuder ST-läkare i Norra Regionen placering på vår intensivvårdsavdelning och anestesisektorer. Iva-placeringen vi erbjuder är på 6 månader.
Frågor om eller bokning av anestesi- och ivaplacering till vår studierektor peter.gottfridsson@vll.se (eller ring 090-7864438). För bokningsöversikt och rutiner se nedanstående filer.
  Översikt bokning Iva/anestesi
  Rutiner Iva/anestesirandning
  Iva-inskolning på Nus