Regional ST-utbildning hösten 2015

Lokal: Administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z (om inte annat anges)
   
   
17-18 september Smärta
Sista anmälningsdag måndag 14/9

22-23 oktober Obstetrisk anestesi
Sista anmälningsdag måndag 19/10.
23/10 lokal: Betula

26-27 november Fysiologi/Anestesi
Sista anmälningsdag 23/11
17-18 december Intensivvård
Sista anmälningsdag måndag 14/12
17/12 lokal: Major Groove, tel nr: 124319