Fysiologi/Anestesi 26-27 november

 

Lokal: Aulan administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z

   
 

Torsdag 26 november Fysiologi

  08.00-09.00 ULNA-möte
  09.00-09.45 Cirkulationsfysiologi Benoni Edin
  09.45-10.00 Fika.  
  10.00-10.45 Respirationsfysiologi Benoni Edin
  10.45-11.30 Njurfysiologi Benoni Edin
  11.30-12.30 Lunch  
  12.30-14.00 Perioperativ hemodynamik och bedömning av sviktande patient Johan Thunberg
  14.00-14.15 Fika
  14.15-14.55 Perioperativ ventilation Niklas Larsson
  15.00-15.45 Reflektionsgrupp  
15.45-16.30 Vätskor och elektroneutralitet Gunnar Malmqvist
  17.00 Afterwork
   
  Fredag 27 november Anpassad anestesi
  08.00-08.55 Att söva den hjärtsjuke Doris Kesek
  09.00-09.45 Att söva den lungsjuke Niklas Larsson
  09.40-10.00 Fika  
  10.00-10.40 Att söva obesitaspatient Luca La Rosa
  10.45-11.30 Att söva den lever/njursjuke Christine Kleiner
  11.30-12.30 Lunch
  12.30-13.10 Att söva den gamle Thomas Tegenfeldt
  13.15-14.00 Att söva den lille, anatomiska och fysiologiska skillnader Marcus Isaksson
  14.05-14.45 Att söva prehospitalt/på akuten Anders Hildén