Obstetrisk anestesi 22-23 oktober

 

Lokal: Aulan administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z

  Videokonferensnummer Betula
124327 (124327@vll.se för dem utanför landstinget). 3 parter kan ansluta sig.
 

Torsdag 22 oktober

  07.40-08.45 ULNA-möte (Info för läkare An/Iva Umeå inkl. randare. Frukost ingår).
  08.45-09.00 Pretest Peter Gottfridsson
  09.00-09.50 Den normala förlossningen/fosterövervakn. Anna-Carin Wihlbäck
  09.50-10.00

Fika

  10.00-10.15 Smärtlindring, obstetrikens möjligheter Anna-Carin Wihlbäck
  10.20-11.05 Smärtlindring, anestesiologens möjligheter Siv Törnell
  11.10-12.00 Preeklampsi Siv Törnell,
Ingrid Mogren
  12.00-13.00 Lunch
  13.00-13.50 Falldiskussioner preeklampsi/smärtlindring Ingrid Mogren,
Siv Törnell
  14.00-14.50 Perifera nervskador vid förlossning Lars-Johan Liedholm
  Perifera nervkomplikationer efter partus  
14.50-15.10 Fika  
  15.10-16.00 Obstetrisk anestesi Sonia Sundqvist
  16.00-17.00 Falldiskussioner Sonia Sundqvist, Helena Hedström
  19.00 Middag
   
  Lokal: Betula, målpunkt L, BV
  Fredag 23 oktober
  08.00-08.20 HLR gravida Sonia Sundqvist
  08.30-09.40 Obstetrisk anestesi till patienter med komorbiditet Siv Törnell
  09.40-10.00 Fika  
  10.00-10.50 Hemostasrubbning vid graviditet Ove Karlsson
  11.00-12.00 Obstetrisk blödning Ove Karlsson
  12.00-13.00 Lunch
  13.00-14.30 Falldiskussioner Siv T, Sonia S, Ove K
  14.30-14.35 Avslutning  
  14.35-15.35 Reflektionsgrupp (frivilligt, fika ingår)