Regional anestesi - blockader 22-23 januari

 

Lokal: Klinfys undervisningssal
(Ligger bottenplan undervisningskorridoren intill medicinska biblioteket. Gå från centralhallen mot medicinska biblioteket, ta höger in i undervisiningskorridoren innan du kommer ut i hallen före MB. Lokalen ligger långt ned till vä)

 

Torsdag 22 januari

  08.00-08.20 Ultraljud och blockadprinciper Lars Walén
  08.20-09.00 Teoretisk genomgång av övre extremitetsblockader
- Interscalen
- Supraclavikulär
- Infraklalviculär
- Axillär
- Kompletterande blockader
  09.00-09.30

Fika

  09.30-11.00 Praktisk övning övre extremitetsblockader
  11.00-11.30 Patient med blockader ur avdelningsperspektiv Anna Unneby
  11.30-12.30 Lunch
  12.30-13.00 Teoretisk genomgång benblockader    Tatjana Vimberg
- FNB
- N. ischiadicusblockad
- N. sphenusblockad
- Popliteablockad
- Fotblockad
  13.00-14.30 Praktisk övning av benblockader
14.30-14.45 Fika  
  14.45-15.15 Teoritisk genomgång av trunkusblockader  Andreas Wiklund
- TAP
- Rectus
- Ilioinguinalis och iliohypogastricus
- Paravertebral och intercostal
  15.20-15.50 Praktiska övningar trunkusblockader
  16.00-16.30 EDA med ultraljud Lars Walén
  19.00 Middag
   
  Fredag 23 januari
 

Temadag med Rotem för Thoraxanestesin och Operationscentrum Umeå där ST-läkare ifrån regionen är välkomna att delta. Se schema nedan.

Parallellt kommer det att ske simulering på KTC i Umeå. Simulering av ett patientfall som tar 1h totalt. Om man vill delta ange detta i anmälan i rutan "övriga önskemål", ange även hur många år du jobbat. Man missar då 1h av Rotemföreläsningarna. Simuleringarna pågår mellan 9-15. Om det är många anmälda prioriteras man i omvänd ordning map tjänstgjord tid inom anestesi.

Återkommer med mer info samt lokal för föreläsningarna.
  08.00-09.00 ULNA-möte  
  09.30-09.45 Rotem på NUS Fredrik Nyström,
Marie Hanes
  09.50-10.45 Trombelastometri som vägledning vid blödning samt grundläggande koagulation Clas-Göran Axelsson, NUS
  10.50-11.45 Rotem och blödning vid trauma Anders Östlund, KS
  11.45-12.00 Diskussion  
  12.00-13.00 Lunch  
  13.00-13.45 Nya antikoagulantia Hans Johnsson, KS
  14.00-15.00 Blödningsfrågeställningar i samband med operation Johan Hultdin, NUS