Smärtdagar 17-18 september

 

Lokal: Aulan administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z

 

Torsdag 17 september

  08.00-08.20 Test smärtfysiologi och genomgång av dagens program   Tanja Wiksten
  08.30-09.15 Smärtskattning, smärtanalys, dokumentation Anna Unneby
  09.15-09.30

Fika

  09.30-10.30 Farmakologi av smärtmediciner, opiater, rotation Mustapha Habta
  10.45-12.15 Patient med kronisk smärta vid tillkomst av akut smärta Karl-Fredrik Sjölund, KS
  12.15-13.00 Lunch - ULNA-möte inkl. lunch
  13.00-14.00 Visceral smärta Pontus Karling
  14.00-15.00 Cancersmärta, behandlingsalternativ, speciella smärtbehandlingsmetoder Karl-Fredrik Sjölund, KS
15.00-15.15 Fika  
  15.15-16.15 Akut postop smärta, patientfall, diskussion Tanja Wiksten
       
  19.00 Middag
   
  Fredag 18 september
  08.00-09.00 Palliativ smärtlindring Henrik Ångström, AHS
  09.00-09.15 Fika  
  09.15-10.15 Psykologiska aspekter av smärta Magnus Olsson, psykolog barnklin
  10.15-11.00 Mitt liv som smärtläkare Stephen Butler, prof Uppsala
  11.15-12.15 Neuropatisk smärta, behandlingsstrategier, neuromodulation del 1 Stephen Butler, prof Uppsala
  12.15-13.00 Lunch - Möjlighet till reflektionsgrupp, medhav egen lunch (finns tyvärr ej tid att både gå och köpa lunch och vara med i reflektionsgruppen).
  13.00-14.00 Neuropatisk smärta, behandlingsstrategier, neuromodulation del 2 Stephen Butler, prof Uppsala
  14.00-14.15 Fika  
  14.15-15.30 Varför akut smärta blir långvarig, kronisk benign smärta Martin Fahlström
  15.30-15.45 Avslutning Tanja Wiksten