Grundläggande intensivvård 17-18 december

   
 

Torsdag 17 december Lokal: Major Groove, tel nr: 124319

  08.00-09.00 ULNA-möte (endast Umeås ST-läkare)
  09.00-09.45 Nutrition Monika Ämmälä
  09.45-10.00 Fika  
  10.00-10.55 Hemodynamik och moinitorering på Iva Roman A´roch
  11.00-12.00 Hemodynamik och monitorering på Iva Michael Haney
  12.00-13.00 Lunch  
  13.00-13.45 Sedation på Iva Gunnar Malmqvist
  13.45-14.00 Fika
  14.00-14.55 Infektioner på Iva Krister Mehle
  15.00-15.55 Sepsis och SIRS Christian Kahlbom
16.00-17.00 Sepsis och SIRS Christian Kahlbom
  17.00 Afterwork
   
  Fredag 28 december Lokal: Aulan administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z
  08.00-08.55 Respiration på Iva Niklas Larsson
  09.00-09.45 Respiration på Iva Niklas Larsson
  09.40-10.00 Fika  
  10.00-12.00 Neurointensivvård Camilla Brorsson
  12.00-13.00 Lunch
  13.00-14.00 Etik på Iva Anders Rydvall
  14.00-15.00 Reflektionsgrupp