Regional ST-utbildning hösten 2014

Lokal: Administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z (om inte annat anges)
   
   
25-26 september Anestesiologisk farmakologi 
Sista anmälningsdag måndag 22/9
 

23-24 oktober Perioperativ medicin 
Sista anmälningsdag måndag 20/10
 

27-28 november  APLS-kurs här i Umeå, ingen ST-utbildning
 
12 december ST-utbildning 12/12