Regional ST-utbildning våren 2013

Lokal: Administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z (om inte annat anges)
   
17-18 januari Donation/Transplantation  
Sista anmälningsdag måndag 14/1
 
Inställt p.g.a. sena avhopp av bokade föreläsare!

14-15 februari BarnAnestesi
Sista anmälningsdag måndag 11/2
OBS! Lokal: 914_UnodB9 (NUS)
 

14-15 mars Lungfysiologi/mekanik 
Sista anmälningsdag måndag 11/3
OBS! Lokal:
Psykiatriska kliniken, målpunkt F, plan 0, utbildningsnod F0, föreläsningssal A.
 
18-19 april Intravenös anestesi
Sista anmälningsdag måndag 15/4
 
30-31 maj Prehospital sjukvård
Sista anmälningsdag måndag 27/5
OBS!
Lokal: 914_UnodB9 (NUS)