Regional ST-utbildning hösten 2013

   
26-27 september Basic science
Lokal: Opalen, administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z
Sista anmälningsdag måndag 23/9
   

24-25 oktober Perioperativ medicin
Lokal 24 okt: Sal A på 9 tr.
Lokal 25 okt: Aulan, administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z
Sista anmälningsdag måndag 21/10 

   
21-22 november Barnanestesi
Lokal: Aulan, administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z
Sista anmälningsdag måndag 11/11
   
12-13 december Respiration och ventilatorbehandling
Lokal: Opalen, administrationsbyggnaden (By 11) målpunkt Z
Sista anmälningsdag måndag 9/12