ST-/underläkarutbildning VT 2011

HT 2011
"Sit-ins" protokoll
Karta över NUS med målpunkter
 Glöm inte att anmäla er till Ung i SFAI, läns ST-dagar resp regionmöte.
 
Jan   Feb   Mars   April   Maj
 
Journal Club ULNA OpC
Niklas Critical Care Medicine   Magnus Anaesthesiology
Eddie Anesthesiology     Pain
Hovak Shock   Ingela European Journal of Anesthesiology
Peter Intensive Care Medicine     Anaesthesia and Intensive Care
Johan British Journal of Anesthesia   Stefan Acta Anestesiologica
Ellinor Anesthesia & Analgesia   Tibbe Acta Anestesiologica
Fredrik Anesthesia   Gunnar Critical Care Medicine
Patrick Canadian Journal of Anesthesia   Anton British Journal of Anesthesia
             
Tema: Barnanestesi
27 januari Lokal: 933_UnodB9,  9 tr.
08.00-08.55 ULNA-möte  
09.00-09.45 Fysiologi Mats Karling
10.15-11.00 Farmakologi Mats Karling
11.10-12.00 Vanlig anestesi, inledning, underhåll, avslutning + diskussion av artiklar om perioperativ vätsketerapi Mats Karling
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.45 Venaccess, intubation Mats Karling
14.00-16.30
(inkl. paus)
Regional anestesi, ultraljud Lars Walén, PA Lönnqvist
(Astrid Lindgrens barnsjukhus)
  Middag  
   
28 januari Lokal: 933_UnodB9, 9 tr.
08.00-10.00 Neonatal anestesi; omhändertagande av nyfödd, asfyxi Svante Holmberg
10.15-12.00 Postoperativ smärtbehandling. Procedurrelaterad smärta + diskussion av artiklar; Hur möta, förbereda och kommunicera med barn, "Barn som inte vill". Mats Karling
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.45 Barntrauma, APLS-konceptet Johanna Lindqvist (Barnklin)
14.45-15.30 MCQ-test, utvärdering Stefan Lehtipalo, Mats Karling
   
Tema: Sepsis och infektion
24 februari Lokal: 933_UnodB9, 9 tr.
08.00-08.55 ULNA-möte.  
09.00-09.45 Journal Club.  
10.15-11.00 Antibiotika, antibiotikaresistens Stephan Stenmark
11.10-11.55 Sepsis ur infektionsläkarperspektiv Stephan Stenmark/
Christer Mehle
11.55-13.00 Lunch  
13.00-13.45 Infektioner på IVA Christer Mehle
13.50-14.35 Neutropen feber Christer Mehle
15.05-15.50 Infektioner på IVA ur ett bakt.lab.-perspektiv Ulla Östergren
16.00-16.45 VAP Birgit Edman
  Middag
 
25 februari Lokal:  Aulan, administrationsbyggnaden (by 11) målpunkt Z.
08.15-09.00 Sepsis Sofie Jacobsson
09.05-09.50 Sepsis Sofie Jacobsson
10.20-11.05 Sepsis Sofie Jacobsson
11.15-12.00 MIG-uppdrag Camilla Brorsson
12.00-13.00 Lunch  
13.00-15.00 Meningit Silvana Naredi m.fl.
15.00-15.15 MCQ-test  
 
Tema: Vätsketerapi, elektrolytrubbning, hemostas och nutrition
24 mars Lokal: Betula (Bet_UnodL0, målbyggnad L, våning 0)
08.00-10.00 ULNA-möte  
09.00-10.00 Journal Club  
10.00-12.00 Blodkomponenter och transfusionskomplikationer Ewa Lassén, Blodcentralen
12.00-13.00 Lunch  
13.00-16.00
(inkl. paus)
Nutrition pre/postoperativt Doris Kesek
  Middag  
   
25 mars Lokal: Sal 1 Trapphus E, suturängplan (om låst sök Ander Johansson 070-2168914)
08.00-09.00 Livshotande stor blödning, vad göra? Fredrik Nyström
09.00-10.00 Blodgaser Jonas Claesson
10.00-12.00 Blödningsrubbningar, koagulationskaskaden, heparinpåverkan Johan Hultin, Blodcentralen
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.00 Uttalad hyponatremi Ulf Bäcklund
14.00-15.00 Kunskapstest
   
   
13 april Simulator steg 3 Lokal: KTC (kliniskt träningscentrum)
08.00-17.00 Det svårt sjuka barnet Magnus Hultin,
Hans Hedberg
  http://www.simnorr.se/st-utbildning-aniva
     
     
Tema: Transportmedicin och prehospital vård
14 april Lokal: Bet_UnodL0 (Betula)
08.00-10.00(inkl. paus) Prehospitalt omhändertagande av skadade i Afghanistan Stefan Hellander
10.00-12.00 Norskt ambulansflyg/Prehospitalt omhändertagande och transport av barn Per Bredmose
12.00-13.00 Lunch  
12.50-16.00
 
Helikoptertransport + visning av helikoptern

Avgång NUS, västra entren, kl 12.50 för transport till Umeå Airport. Återresa 16.00

Magnus Hultin
  Middag  
   
15 april Lokal: Sal 1 Trapphus E, suturängplan (om låst sök Ander Johansson 070-2168914)
08.00-11.00
(inkl. paus)
Ambulanssjukvård
Lokal: Ambulansstationen
Eva Schmidtke
11.00-12.00 Lunch  
12.00-12.45 Journal Club. Presentation av artikel Camilla Brorsson
13.00-15.00 Flygtransport/SNAM Helge Brändström
15.00-15.30 MCQ-test och utvärdering Stefan Lehtipalo
   
   
25 maj Simulator steg 1 Lokal: KTC (kliniskt träningscentrum)
08.00-17.00 Inför jour/grundläggande anestesi Magnus Hultin,
Hans Hedberg
  http://www.simnorr.se/st-utbildning-aniva
 
 
Tema: Neuroanestesi och neurointensivvård, akut neurologi
26 maj Lokal:  Aulan, administrationsbyggnaden (by 11) målpunkt Z.
08.00-08.45 Sjukdomslära CNS M Olivercrona
08.45-09.45 Patofysiologi L-O Koskinen
09.45-10.00 Kaffe  
10.00-11.30 Traumatisk skallskada S Naredi, M Olivecrona,
C Lindgren
11.30-12.30 Lunch  
12.30-13.15 Subarachnoidalblödning P Lindvall
13.15-14.15 Subarachnoidalblödning S Naredi, M Olivecrona,
C Lindgren
14.15-14.30 Kaffe  
14.30-16.30 Stroke J Malm, T Bergenheim,
C Lindgren
  Middag  
   
27 maj Lokal:  Aulan, administrationsbyggnaden (by 11) målpunkt Z.
08.00-09.00 Endvaskulär behandling P Jonasson
09.00-09.45 Status epilepticus H Lindsten
09.45-10.00 Kaffe  
10.45-11.45 Anestesi vid CNS tillstånd C Lindgren
     

Uppdaterad 2011-04-14