ST-/underläkarutbildning VT 2010

"Sit-ins" protokoll Föreläsningar Feedback Plan/Utbildning
   
Lokal:

Tid:

Konferensrummet 4 tr, om inte annat meddelas

Kl. 10.00-14.15 om inte annat meddelas

 Glöm inte att anmäla er till Ung i SFAI, läns ST-dagar resp regionmöte.
 
Journal Club ULNA OpC
Niklas Critical Care Medicine   Magnus Anaesthesiology
Eddie Anesthesiology   Isabelle Pain
Hovak Shock   Maria European Journal of Anesthesiology
Peter Intensive Care Medicine   David Anaesthesia and Intensive Care
Johan British Journal of Anesthesia   Stefan Acta Anestesiologica
Ellinor Anesthesia & Analgesia   Tibbe Acta Anestesiologica
Fredrik Anesthesia   Gunnar Critical Care Medicine
Patrick Canadian Journal of Anesthesia   Anton British Journal of Anesthesia
             
22 januari Värd för dagen dagen Hovaks Shamsbohran
kl. 07.30-08.30 Journal Club, David & Tibbe Silvana Naredi
kl. 08.30-09.00 Paus  
kl. 09.00-10.00 Ultraljud på IVA Roman A'roch
kl. 10.00-14.00
inkl. lunch 45 min
Njurfunktion och IVA-dialys Jonas Claesson
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
   
4 februari kl. 12.00 - 5 februari kl. 12.00 Lokal: KTC (kliniskt träningscentrum)
  Simulator steg 1. Inför första jouren Magnus Hultin, Hans Hedberg
  Schema Simulator steg 1. Inför första jouren
 
19 februari Värd för dagen dagen Eddie Gudmundsson
kl. 07.30-08.30 Journal Club, Peter & Eddie Marie Rodling-Wahlström
kl. 08.30-09.00 Paus  
kl. 09.00-10.00 Venportar Ritva Kiiski-Berggren
kl. 10.00-14.00
inkl. lunch 45 min
Klinisk nutrition Ola Winsö
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
 
19 mars Värd för dagen dagen Ellinor Wisén
kl. 07.30-08.30 Journal Club, Ellinor & Fredrik Ritva Kiiski-Berggren
kl. 08.30-09.00 Paus  
kl. 09.00-10.00 Patientfall smärta Mustapha El Habta
kl. 10.00-14.00
inkl. lunch 45 min
Etik Anders Rydvall
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
 
16 april Värd för dagen dagen Niklas Larsson
kl. 07.30-08.30 Journal Club, Anton & Maria Stefan Lehtipalo
kl. 08.30-09.00 Paus  
kl. 09.00-10.00 Anestesi och Intensivvård i Iran Hovak Shamsbohran
kl. 10.00-12.00 Neuromuskulär funktion och muskelrelaxantia Jonas Claesson
kl. 13.00-14.00 Höstens regionala ST-utbildning Stefan Lehtipalo
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
 
14 maj Värd för dagen dagen Fredrik Hegardt
kl. 07.30-08.30 Journal Club, Hovak & Patrick Michael Haney
kl. 08.30-09.00 Paus  
kl. 09.00-10.00 Patientfall sjuk och dålig på operation Marie Hanes
kl. 10.00-14.00
inkl. lunch 45 min
Prehospitalt omhändertagande Magnus Hultin
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
   
20 maj kl. 12.00 -  21 maj kl. 12.00 Lokal: KTC (kliniskt träningscentrum)
  Simulator steg 5. Säker operationsavdelning och resursoptimering Magnus Hultin, Hans Hedberg
     

Uppdaterad 2010-02-24