ST-/underläkarutbildning VT 2008

"Sit-ins" protokoll Föreläsningar Feedback Plan/Utbildning
   
Lokal:

Tid:

Konferensrummet 4 tr, om inte annat meddelas

Kl. 10.00-14.00, om inte annat meddelas

 

Glöm inte att anmäla er till Ung i SFAI, läns ST-dagar resp regionmöte.

25 januari

Förberedelse för ortopedisk anestesi

14 februari

SIM 1 (Ingrid Petterson & Annika Weiderling, Anna Thunström) OBS: kl. 12-17. Lokal: KTC

15 februari

SIM 1 (Ingrid Petterson & Annika Weiderling, Anna Thunström) OBS: kl. 08-12. Lokal: KTC
22 februari Redovisning ortopedisk anestesi Stefan Isberg
10 mars Läns ST-dagar. Anmäl intresse till Britta O. Schema kommer senare
11 mars Läns ST-dagar. Anmäl intresse till Britta O. Schema kommer senare
14 mars Medicinsk Teknik Siv Törnell, Monica Ämmälä
18 april SIM 2 (Ellinor Wisén, Peter Gottfridsson, Luca La Rosa, Gunnar Malmqvist, Johan Thunberg, Magnus Andersson, Anders Johnson, David Wariaro, Mattias Lindfors och Helena Virgin)
Lokal: KTC. Tider kommer senare.
25 april SIM 2 (Ellinor Wisén, Peter Gottfridsson, Luca La Rosa, Gunnar Malmqvist, Johan Thunberg, Magnus Andersson, Anders Johnson, David Wariaro, Mattias Lindfors och Helena Virgin)
Lokal: KTC. Tider kommer senare.
14 - 16 maj Ung i SFAI. Anmäl intresse till Britta, bevaka annonsering på SFAI:s hemsida och SFAI tidningen
21 - 23maj Regionmöte i Sundsvall. Anmäl intresse till Britta

Uppdaterad 2007-12-18