ST-/underläkarutbildning VT 2007

"Sit-ins" protokoll Föreläsningar Feedback Plan/Utbildning
   
Lokal:

Tid:

Konferensrummet 4 tr, om inte annat meddelas

Kl. 10.00-14.00, om inte annat meddelas

 

19 januari

Traumatisk skallskada

Silvana Naredi

2 februari

Anestesi vid ÖNH

Bengt Olson

16 februari

Med. teknik, IVA respiratorer

Jonas Claesson, Siv Törnell
2 mars Simulering/hjärteko (plats meddelas senare)  
16 mars Simulering/hjärteko (plats meddelas senare)  
30 mars Hjärteko Jan Remmets
20 april Simulering/hjärteko (plats meddelas senare)  
4 maj Deborah Frithiof: Anaesthesia and uncommon diseases
“Inborn errors of metabolism"
Genetic and metabolic diseases
 
25 maj Regiondagar  

Uppdaterad 2007-01-10