ST-/underläkarutbildning VT 2006

Spara ner i din user och använd!
Feedback placering
ST-läkares bedömning
Skriv ut, fyll i!

Akuta förgiftningar Umeå
PowerPoint

Feedback till ST-läkare
Personals bedömning
Skriv ut, fyll i!
-"sit-ins protokoll" Föreläsningar
Sit-in invasiva procedurer
Sit-in IVA rond
Sit-in postop
Sit-in preoperativ bedömning
Sit-in söva upp
Sit-in smärtpatienten
Iv anestesimedel
Ketamin


Lokal meddelas i god tid inför varje fredag. /Silvana

27 januari 

Iv anestesimedel + opoider

Presentation av ST-doktorer med resursmoderatorer

17 februari 

Fiberintubation, work-shop + diagnostiskt prov på anestesimedel

 

17 mars 

Antibiotika för anestesi/IVA 

Johan Wiström
30-31 mars Regionutbildning ST tillsammans med ST-medicin "Akuta intoxikationer" Kai Knudsen, Sahlgrenska Sjukhuset
26-28 april Ung i SFAI Vårmöte om njursvikt  
12 maj Donation. Diagnostik, lagar och föreskrifter. Etiska frågeställningar.  Samprojekt med Neurologiska och Neurokirurgiska kliniken
19 maj
kl. 10.00-14.00
konfrum 3 tr.
Iv opioider Presentation av ST-läkare
1-2 Juni  Regionmöte  

Uppdaterad 2006-04-27