ST-/underläkarutbildning HT 2010 ST-/underläkarutbildning VT 2011

"Sit-ins" protokoll Föreläsningar Feedback Plan/Utbildning
     
Lokal: Sal 244, gamla JK huset (244_UnodY2), om inte annat meddelas.
 Glöm inte att anmäla er till Ung i SFAI, läns ST-dagar resp regionmöte.
 
Journal Club ULNA OpC
Niklas Critical Care Medicine   Magnus Anaesthesiology
Eddie Anesthesiology   Isabelle Pain
Hovak Shock   Ingela European Journal of Anesthesiology
Peter Intensive Care Medicine     Anaesthesia and Intensive Care
Johan British Journal of Anesthesia   Stefan Acta Anestesiologica
Ellinor Anesthesia & Analgesia   Tibbe Acta Anestesiologica
Fredrik Anesthesia   Gunnar Critical Care Medicine
Patrick Canadian Journal of Anesthesia   Anton British Journal of Anesthesia
             
Tema: Inför ìn training assessment`
16 september  
kl. 08.00-09.00 ULNA-möte  
kl. 09.00-10.00
(inkl. paus)
Journal Club  
kl. 10.00-12.00 Respirationsfysiologi och inhalationsanestesi Niklas Larsson
kl 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-14.00 Farmakologi Jörn Schneede
kl. 14.00-15.00
(inkl. paus)
Statistik Niklas Olofsson
kl. 15.00-16.00 Statistik Niklas Olofsson
  Middag  
   
17 september  
kl. 08.00-10.00 Fallbaserad farmakologi Stefan Lehtipalo
kl. 10.00-12.00 Cirkulationsfysiologi inför ITA Roman A´roch
kl. 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-15.00 Genomgång av frågor ur frågebank  
   
Tema: Lokalanestetika och blockader
14 oktober  
kl. 08.00-09.00 ULNA-möte. Lokal: OpC konf. rum 4 tr.  
kl. 09.00-10.00
(inkl. paus)
Journal Club. Lokal: OpC konf. rum 4 tr. Mats Karling
kl. 10.00-12.00 Lokalanestetika-farmakologi
Blockadtekniker
Lars Walén
Lars Walén
kl. 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-16.00
(inkl. paus)
Workshop; Ultraljudsledda blockader
Lokal: Undervisn, nod H, by 3B, bv
L Walén
  Middag
 
15 oktober  
kl. 08.00-10.00
(inkl. paus)
Akut smärta Christopher Cressy
kl. 10.00-12.00 Långvarig smärta Martin Fahlström
kl. 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-14.45
(inkl. paus)
Anestesi vid opiatberoende Mustapha El Habta
kl. 14.45-15.15 Kunskapstest  
 
17 november Simulator steg 1 Lokal: KTC (kliniskt träningscentrum)
kl. 08.00-17.00 Inför jour/grundläggande anestesi  Kursprogram Magnus Hultin, Hans Hedberg
  http://www.simnorr.se/st-utbildning-aniva
   
Tema: Respirationsfysiologi och respiratorbehandling
18 november  
kl. 08.00-09.00 ULNA-möte. Lokal: OpC konf. rum 4 tr.  
kl. 09.00-10.00
(inkl. paus)
Journal Club. Lokal: OpC konf. rum 4 tr.  
kl. 10.00-12.00 Astma, KOL Annika Wallin
kl. 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-13.50 Lungfysiologi Jonas Claesson
kl. 14.00-14.45 Lungmekanik Jonas Claesson
kl. 14.45-15.15 Fika  
kl. 15.15-16.00 Fysiologisk målsättning PaO2/PaCO2 Jonas Claesson
  Middag  
   
19 november  
kl. 08.00-08..45 Hur ställer man in respiratorn I, andningsmode, FiO2 Jonas Claesson
kl. 08.50-09.30 Hur ställer man in respiratorn II, PEEP, TV, platåtryck Jonas Claesson
kl. 09.30-10.00 Fika  
kl. 10.00-10.30 Lungrekrytering, stationsundervisning Jonas Claesson
kl. 10.30-11.00 Bronchoscopi under respiratorbeh. stationsunderv. Niklas Larsson
kl. 11.00-11.30 Non-invasiv vent. BIPAP vision, stationsundervisning M Engström, J Karlsson
kl. 11.30-12.00 NAVA, stationsundervisning Stefan Lehtipalo
kl. 12.00-13.00 Lunch  
kl.13.00-14.45
(inkl. paus)
Respiratorbehandling i hemmet Peer Blom
kl. 14.45-15.15 Kunskapstest  
     
15 december Simulator steg 2 Lokal: KTC (kliniskt träningscentrum)
kl. 08.00-17.00 Den svåra luftvägen,  Kursprogram Magnus Hultin, Hans Hedberg
  http://www.simnorr.se/st-utbildning-aniva
 
Tema: Cirkulationsfysiologi och bedömning
16 december  
kl. 08.00-09.00 ULNA-möte. Lokal: OpC konf. rum 4 tr.  
kl. 09.00-10.00
(inkl. paus)
Journal Club. Lokal: OpC konf. rum 4 tr.  
kl. 10.00-12.00 Basal cirkulationsfysiologi Mikael Svanström,
Fredrik Nyström
kl 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-14.00(inkl. paus) Vasoaktiva och inotropa läkemedel Mikael Svanström
Fredrik Nyström
kl. 14.00-15.00 Vasoaktiva och inotropa läkemedel Mikael Svanström
Fredrik Nyström
kl. 15.00-16.00 Cirkulatorisk monitorering Mikael Svanström
Fredrik Nyström
  Middag  
   
17 december  
kl. 08.00-10.00
(inkl. paus)
Grundläggande EKO-kunskap Jan Remmets
kl. 10.00-12.00 Praktisk EKO-träning
Lokal: Undervisn, nod H, by 3B, bv
Jan Remmets, Roman A´roch, Michael Haney
kl. 12.00-13.00 Lunch  
kl. 13.00-14.45
(inkl. paus)
Praktisk EKO-träning
Lokal: Undervisn, nod H, by 3B, bv
Jan Remmets, Roman A´roch, Michael Haney
kl. 14.45-15.15 Kunskapstest  

Uppdaterad 2010-12-16