ST-/underläkarutbildning HT 2008 & VT 2009

"Sit-ins" protokoll Föreläsningar Feedback Plan/Utbildning
   
Lokal:

Tid:

Konferensrummet 4 tr, om inte annat meddelas

Kl. 10.00-14.00, om inte annat meddelas

 

Glöm inte att anmäla er till Ung i SFAI, läns ST-dagar resp regionmöte.

Intensivvårsblock

5 september

Hemodynamik och monitorering Roman A´roch

3 oktober

Respirationsfysiologi. Akut lungsvikt och respiratorbehandling Jonas Claesson

4 oktober

In training examination  
7 november Neurointensivvård Silvana Naredi
5 december Sepsis, teori och behandling
OBS Lokal: konferensrummet på IVA.
Ola Winsö, Sofie Jacobsson
     
Smärt- och transportmedicinblock  
16 januari    
kl. 08.00-10.00 Antibiotica vid sepsis Stefan Stenmark
kl. 10.00-14.00 Smärta, teori och modern smärtbehandling Chris Cressy, Mustapha El Habta
kl. 14.00-15.15 Journal club Johan Thunberg
13 februari    
kl. 08.00-10.00 Journal Club Johan Thunberg
kl. 10.00-14.00 Transportmedicin Helge Brändström, Agneta Karlfeldt
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
   
Basalanestesiblock  
13 mars    
kl. 08.00-10.00 Journal Club Johan Thunberg
kl. 10.00-14.00 Basal farmakologi Anders Kling, Jonas Claesson
kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
24 april    
kl. 08.00-09.00 Journal Club Johan Thunberg
kl. 09.00-13.00 Disputation

Marie Rodling-Wahlström

kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare
15 maj    
kl. 08.00-10.00 Journal Club Johan Thunberg
kl. 10.00-14.00 Grundläggande medicinsk teknik Siv Törnell, Tomas Hedström
5 juni    
kl. 08.00-10.00 Journal Club Johan Thunberg
kl. 10.00-14.00 Vanliga riskanestesier

Anders Rydvall, Mats Karling, Lars-Gunnar Larsson

kl. 14.00-15.15 Falldiskussion ST-läkare

Uppdaterad 2009-02-17