ST-/underläkarutbildning HT 2006

ST-plan Umeå - öppna

Målsättning med ST-utbildning - öppna
Spara ner i din user och använd!
Feedback placering
ST-läkares bedömning
Skriv ut, fyll i!

Akuta förgiftningar Umeå
PowerPoint

Feedback till ST-läkare
Personals bedömning
Skriv ut, fyll i!
-"sit-ins protokoll" Föreläsningar
Sit-in invasiva procedurer
Sit-in IVA rond
Sit-in postop
Sit-in preoperativ bedömning
Sit-in söva upp
Sit-in smärtpatienten
Iv anestesimedel
Ketamin


Lokal: Om inte annat meddelas är det konferensrummet, 4 tr.

22 september
kl. 10.00-14.00

Rapport från "Ung i SFAI" samt Uppsalaregionens utbildningsdagar

Philip M & Per S redovisar

6 oktober
kl. 10.00-14.00

Förberedelse inför In-training

 

7 oktober 

In-training

 
19 oktober -
10 oktober
Anatomi för anestesiologer, se särskilt schema
(endast för de med ST-block)
 
27 oktober
kl. 10.00-14.00
Fortsättning medicinsk teknik  
7 november ST-stämma Västerbottens läns landsting   
24 november
kl. 10.00-14.00
Muskelrelaxantia, redovisning av ST-läkare  
15 december
kl. 10.00-14.00
 CNS-infektioner  

Uppdaterad 2006-08-28