Regional ST-utbildning våren 2017

Lokal: Se respektive utbildningsdag
   
26-27 januari Blandade föreläsningar se program
26/1 Major Groove
27/1 Smaragden

23-24 februari Neuroanestesi och neurointensivvård
Båda dagarna Aulan adm. By 11, målpunkt Z

30-31 mars Sepsis "Eventkod: antibiotika"
Båda dagarna konf. rum West wing, målpunkt A42 2-427
27 april Ultraljudsledda blockader
"
Eventkod: levobupivakain"
Konf. rum West wing, målpunkt A42 2-427