Regional ST-utbildning hösten 2017

Lokal: Se respektive utbildningsdag
   
28-29 september Etik, lagar och föreskrifter (delmål c13)
28/9 Bergasalen
29/9 Betula

26-27 oktober Blödning, koagulation & hematologi
Major Groove båda dagarna

23-24 november Donation Inställt!
23/11 Betula
24/11 Konf. rum West wing, målpunkt A42 2-427
14-15 december Smärta (preliminärt)
Konf. rum West wing, målpunkt A42 2-427