Regional ST-utbildning hösten 2016

Lokal: Se respektive utbildningsdag
   
29-30 september Prehospital Anestesi
29/9 Bergasalen
30/9 Aulan adm. By 11, målpunkt Z

27-28 oktober Respiration och ventilationsbehandling
Båda dagarna Major Groove

24-25 november Sepsis + ev. hemodynamiskt ultraljud
Båda dagarna Aulan adm. By 11, målpunkt Z
15-16 december Preliminärt Öronanestesi och den svåra luftvägen
15/12 Major Groove
16/12
Aulan adm. By 11, målpunkt Z