September 2018

27-28 september: Transportmedicin

 

Lokal: NUS, Föreläsningssal Täljstenen

Videokonferens: Flerpartsmöte Snurran 1247456@vll.se

 

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c6, c10, c11

 

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 6, 10, 11

 

Kursbeskrivning: Transport av patienter ur olika perspektiv: Norrland, Australien, neurokirurgi, transport med REBOA.

 

ST-läkarna i Umeå planerar pub på torsdag kväll. Anmäl dig gärna till den om du tänker gå.

 

Torsdag 27 september

 

08:00 ULNA möte för ST anestesi NUS (i ST-rummet)

 

09:00-09:30 Välkomstfika

 

09:30-12:00 Patrick Brandenstein, NUS - Hur ser verkligheten i Norrland ut? Utrustning.

 

13:00 Catarina Widing, Karlstad - Erfarenheter från en Flying Doctor i Australien

 

Kort fika kring 14:00 tiden.

 

15:00 Magnus Olivecrona - NKK transporter

 

 

Fredag 28 september

 

09:00-12:00 Tal Hörer, Örebro - REBOA under transport.

 

10:00 morgonfika

 

13:00 Casemix diskussion panel med IVA-fall, NKK-fall, spinal-fall, ögonfall, bukblödning, hypotermi, barn.

 

GLÖM INTE UTVÄRDERINGEN! Klicka här.

Anmälan till temadagar 27-28 september
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej