September 2018

27-28 september: Transportmedicin


Lokal: NUS, Föreläsningssal Täljstenen

Videokonferens: Flerpartsmöte Snurran 1247456@vll.se


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c6, c10, c11


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 6, 10, 11


Kursbeskrivning: Transport av patienter ur olika perspektiv: Norrland, Australien, neurokirurgi, transport med REBOA.


ST-läkarna i Umeå planerar pub på torsdag kväll. Anmäl dig gärna till den om du tänker gå.


Torsdag 27 september


08:00 ULNA möte för ST anestesi NUS (i ST-rummet)


09:00-09:30 Välkomstfika


09:30-12:00 Patrick Brandenstein, NUS - Hur ser verkligheten i Norrland ut? Utrustning.


13:00 Catarina Widing, Karlstad - Erfarenheter från en Flying Doctor i Australien


Kort fika kring 14:00 tiden.


15:00 Magnus Olivecrona - NKK transporter



Fredag 28 september


09:00-12:00 Tal Hörer, Örebro - REBOA under transport.


10:00 morgonfika


13:00 Casemix diskussion panel med IVA-fall, NKK-fall, spinal-fall, ögonfall, bukblödning, hypotermi, barn.


GLÖM INTE UTVÄRDERINGEN! Klicka här.

Anmälan till temadagar 27-28 september
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej