Mars 2019

Thoraxanestesi 28-29 mars

 

Organiseras av Hjärtcentrum/Thoraxoperation

 

Skiffersalen Q-huset båda dagar 28-28 mars 2019

 

Videokonferens: 12447456@vll.se

 

Berörda delmål: anges inom kort

 

Kursbeskrivning: Thoraxanestesi och thoraxkirurgi för blivande anestesiologer

 

Torsdag 28/3

9.00 Välkomna FN

9.10-10.00 Kardiovaskulär fysiologi och farmakologi GW (FN)

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Flöde inför hjärtkirurgi LoLa (FN)

11.00-12.00 Ischemisk hjärtsjukdom-Patofysiologi och Anestesi AP (FN)

12.00-13.00 Gemensam lunch i Café Kristallen (ingår)

13.00-13.45 Vad narkosläkare bör tänka på vid hjärtvitier IN (FN/MSv)

13.45-14.30 Vänsterkammarsvikt-Patofysiologi och Anestesi MSv (IN/FN)

14.30 Kaffe

14.45-16.15 Höger kammare. Svikt, PHT och anestesistrategi FN

16.15-17.00 Arytmier-anestesi/IVA, temporär pacemaker D + M Kesek

 

Fredag 29/3

 

8.00-8.15 Summering av torsdagen MKu

8.15-9.15 Lungkirurgi inkl preop utredning och behandling av pleurasjukdom MK

9.15-10.00 Anestesi och enlungeventilation vid lungsjukdom DW / MKu

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.15 Aorta: aneurysm, dissektion och ruptur MH

11.15-12.15 Hjärtstopp och akutöppning på THIVA KB

12.15-13.15 Gemensam lunch i Café Kristallen (ingår)

13.15-14.30 Mekanisk assist- för bot, brygga eller destination MSv + DJo

14.30 Summering, kursintyg. FN+ MSv + MKu

 

På kvällen 28/3 ordnas gemensamt mingel, mer info kommer!

 

FN=Fredrik Nyström

GW=Gernot Wagner

IN=Ingela Nygren

MSv=Mikael Svanström

MKu=Monica Kuoppala

MK=Mattias Karlsson

DW=Davis Wariaro

MH=Mattias Hannuksela

KB=Kristina Bergmark

DJo=Daniel Johagen

 

 

Anmälan till temadagar 28-29 mars
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej