Mars 2018
Anmälan till temadagar 15-16 mars
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej
 
 

Donation och transplantation

15-16 mars

Preliminärt program

Lokal: Major Groove, båda dagarna