Mars 2019

Thoraxanestesi 28-29 mars

 

Skiffersalen Q-huset båda dagar 28-28 mars 2019

Anmälan till temadagar 15-16 mars
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej